tiistai 8. tammikuuta 2013

Projektin suunnitelmaTeknisen- ja tekstiilityön yhteisessä käsityöprojektissa on tarkoituksena suunnitella ja valmistaa tangram-peli ja pelille säilytyspussipussi. Tangram-pelin valmistaminen onnistuisi varmastikin 3:nnen luokan oppilailta, mutta pelin pussin vuoksi projekti suunnitellaan niin, että sen tekisi 4:nnen luokan oppilaat.

Työ sopii erityisen hyvin syksyn ensimmäiseksi työksi, koska sen tekemiseen ei tarvita kovinkaan paljon uusia työkaluja tai tekniikoita. Työn avulla on helppo lähteä muistelemaan eri työkalujen nimiä ja kuinka niitä käytettiin. Oppilaita työn tekemisessä varmastikin motivoi tieto siitä, että kyseessä on peli, joka tulee heille itselle ja jota he pääsevät itse pelaamaan. Oppilaat ovat usein myöskin halukkaita aloittamaan työskentelyn heti.  Työn aloitus ei vaadi suuria alkuvalmisteluita.

Työskentelyn aikana oppilaita muistutetaan ja ohjataan työskentelemään turvallisesti, ergonomisesti ja arvostamaan omaa työtään ja työympäristöään.

Tangram-peliin tarvittavien palojen suunnitteluun voidaan haluttaessa käyttää koulusta löytyvää piirto-ohjelmaa tai ne voi etsiä ja tulostaa Internetistä. Internetistä löytyy lukuisia erilaisia tangram-kuvia, joihin palaset sopivat. Haluamiaan kuvia oppilaat voivat myöskin tulostaa Internetistä. HUOM! Palojen ja tangram-kuvien on oltava samassa mittakaavassa!

Opetusmuoto kannattaa päättää opetettavan ryhmän mukaan. Vaativammalla ryhmällä on hyvä käyttää opettajajohtoista opetusmenetelmää. Tangram-palasten tai –kuvien etsimisessä voi hyvin käyttää pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tämä kehittää kaiken tekemisen ohella mm. oppilaiden sosiaalisia taitoja. Parin tai ryhmän kanssa työskennellessä pystyy helpommin myös havaitsemaan mahdolliset virheet, jotka tapahtuvat jo suunnitteluvaiheessa.

Teknisen työn osio sisältää vähemmän oppilaan omaa suunnittelua kuin tekstiilityön osio. Oppilaan on hyvä tehdä suunnitelma pelin säilytyspussin tekemisestä. Opetettavan ryhmän yksilösuunnitelmat on syytä käydä läpi yhdessä opettajan kanssa. Näin oppilas huomaa helpommin mahdolliset eteen tulevat vaikeudet ja haasteet ja osaa ottaa ne huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitelma saa muuttua työn edetessä!

Työtä tehdessä pyritään siihen, että oppilas saisi välitöntä palautetta eri työvaiheiden aikana. Työn suunnitteluvaiheessa oppilaan olisi hyvä asettaa itselleen muutaman pienen tavoitteen. Näihin tavoitteisiin palattaisiin työn valmistuttua opettajan ja oppilaan välisessä arviointikeskustelussa. Arviointikeskustelussa on tärkeää, että oppilas ymmärtää saadun palautteen ja oman työnsä jäljen yhteyden.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti