maanantai 14. tammikuuta 2013

Didaktista pohdintaaValitsin käsityöprojektin luokka-asteeksi neljännen luokan. Tämä suurimmaksi osaksi sen takia, etten kokenut omien taitojeni riittävän kovinkaan paljon pidemmälle. Projektin teknisen työn osio olisi helposti voinut toteuttaa myös 3. luokan oppilaiden kanssa.

Ennen työn tekemistä pidin teknisen työn osiota aivan liian yksinkertaisena ja helppona. Työssä tulee kuitenkin harjoitettua monia tärkeitä perustaitoja (mittaaminen, sahaaminen, hiominen ja maalaaminen), joten työ sopiikin hyvin syksyn ensimmäiseksi työksi. Tangram-palasten tekemisessä ehdottomana haasteena on saada palaset oikean kokoisiksi. Tämä on tärkeää, jotta kuviot joita palasilla tehdään, ovat oikeanlaisia. Pienten palasten työstäminen vaatii alakoululaiselta paljon, mutta esimerkiksi palasten pintakäsittely helpottuu, kun se tehdään vesiväripensselillä.

Tekstiilityön osio sisältää enemmän erilaisia oppisisältöjä, haasteita ja tavoitteita. Käsityöprojektin tekstiilityön osioon on myös helpompi lisätä oppilaan omaa suunnittelua. Taskun tekeminen voi osoittautua vaikeaksi oppilaille. Tämä vaatii paljon hahmottamiskyvyltä, koska taskua tehdään ajoittain ”ylösalaisin”.

Oman haasteensa työn tekemiseen saattaa tuoda ajankäyttö. Omassa tämän hetkisessä työpaikassani tekstiili- ja teknisen työn luokat ovat täysin eripuolella koulua. Jos käsityötunneilla on käytössä vain yksi opettaja, ei oppilailla saisi olla suuria eroavaisuuksia ajankäytössä. Oppilaiden työt tulisi valmistautua samoihin aikoihin, että siirtyminen teknisistä töistä tekstiilitöihin kävisi sujuvasti. Tietysti oppilaat voivat alkaa jo suunnitella pussin tekemistä muiden tehdessä vielä tangram-palasia loppuun.

Eriyttäminen on tärkeää erityisesti käsityön tunneilla. Eriyttämisellä luodaan sopivassa suhteessa oppilaalle haasteita ja onnistumisenelämyksiä. Teknisen työn osuus käsityöprojektissa on suhteellisen pieni. Tätäkin voidaan kuitenkin eriyttää

Mallityön tangram-palaset ovat suhteellisen pieniä. Niiden piirtäminen vanerille, sahaaminen, hiominen ja maalaaminen vaatii paljon hienomotoriikalta. Näiden työvaiheiden helpottamiseksi voi palaset tehdä suuremmassa koossa.

Jos työhön haluaa käyttää enemmän aikaa, on mahdollista, että oppilaat itse etsivät Internetistä tangram-palasten mallin ja palasten kokoon sopivat tangram-pelialustat.

Oppilas voi valita haluamansa kankaan pelipussin tekemiseen. Taitavan ryhmän kanssa työhön voi yhdistää myös kankaan painantaa tai värjäämistä. Tällöin oppilaan oma suunnittelu työn etenemisen myötä kasvaa.

Toisessa mallityössä kontaktimuoville on suunniteltu peilikuvana haluttu painettava kuva. Kohdat, joihin halutaan väriä, leikataan pois terävällä mattopuukolla. Kontaktimuovi kiinnitetään kankaan värjäykseen sopivalle kankaalle oikeaan kohtaa. Tämän jälkeen tuputetaan väriä kohtiin, joista kontaktimuovi on leikattu pois.

Jatka pussin tekemistä aiemmin annettujen ohjeiden mukaan kiinnittämällä etu- ja takakappaleiden oikeat puolet vastakkain. Muista värjäys- ja painantatekniikoista voit lukea täältä.

Pelipussin taskuun voi myöskin liittää napin reiän tekemisen tai vetoketjun ompelemisen. Jos taskun tekeminen tuntuu vaikealta, voi sen myöskin jättää tekemättä. Tällöin paloja voi säilyttää samassa paikkaa pelialustojen kanssa. Pelialustat voi jättää myös kokonaan tekemättä. Luokassa voi olla yhteisiä pelialustoja, joita oppilaat pelaavat omilla paloillaan.

Integrointia ei ole otettu huomioon tuntisuunnitelmia tehdessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö työtä voisi integroida muihinkin oppiaineisiin. Tangramin juuret ovat kotoisin Kiinasta. Käsityöprojektin kautta voi esimerkiksi ympäristötiedon/maantiedon tunneilla tutustua Kiinan valtioon. Historiaa oppilaat alkavan opiskelemaan vasta viidennellä luokalla, mutta siitä huolimatta oppilaat voivat tutustua esimerkiksi tangram-palasten historiaa. Jos opettaja päätyy siihen, että oppilaat tekevät itselleen tangram-pelialustoja, voi tämän tehdä kuvaamataidontunneilla. Tietotekniikkaan oppilaat tutustuvat etsiessään netistä pelialustoja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti